شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

وفاته و قبره

<
>

وفاته و قبره

توفّي قدّس اللّه روحه بأصفهان سنة 1070 و له نحو من سبع و ستّين سنة و قبره بأصفهان له قبّة عالية هي مطاف الشيعة.

66