شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

5 - و اما وجوبه في المورد الأخير

<
>

5- و اما وجوبه في المورد الأخير‌

فلوجوب الوفاء بالنذر و أخويه.

48