شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

9 - و اما اعتبار طهارة الأعضاء

<
>

9- و اما اعتبار طهارة الأعضاء‌

فقد ذهب إليه المشهور إلّا انه‌

43