شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

4 - و اما اعتبار إباحته

<
>

4- و اما اعتبار إباحته‌

فلانه بدونها يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرّما فيستحيل اتّصافه بالعبادية.

42