شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء

<
>

4- و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء.

36