شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

4 - و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه

<
>

4- و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه‌

فلكونها مقتضى الجمع بين‌

28