شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

3 - و اما نجاسة سؤر الثلاثة

<
>

3- و اما نجاسة سؤر الثلاثة‌

فلملاقاته للنجس.

28