شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

التمييز بين الاستصحاب و غيره

<
>

التمييز بين الاستصحاب و غيره:

هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب، و لكنّها تختلف عنه في‌

415