شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

إثبات صغرى الدليل الشرعي

<
>

إثبات صغرى الدّليل الشرعيّ‌

1- وسائل الإثبات الوجدانيّ.

2- وسائل الإثبات التعبّديّ.

267