شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

1 - الدليل الشرعي اللفظي

<
>

1- الدليل الشرعيّ اللفظيّ‌

207