شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تحديد دلالات الدليل الشرعي

<
>

تحديد دلالات الدليل الشرعيّ‌

1- الدليل الشرعيّ اللفظيّ.

2- الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ.

205