شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين

<
>

ثم إنّ الكلام هنا يقع في مقامين:

258