شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها

<
>

و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها

176