شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 و منها عدم صحة السلب عن الفاسد

<
>

و منها عدم صحة السلب عن الفاسد

و فيه منع لما عرفت.

30