شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 و قد استدل للأعمي أيضا بوجوه

<
>

و قد استدل للأعمي أيضا بوجوه‌

30