شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

(2)«سورة البقرة و هي مائتان و ست و ثمانون آية»(286)

<
>

(2) «سورة البقرة و هي مائتان و ست و ثمانون آية» (286)

43