شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به آقاى ميرزا محمد ثقفى(خانوادگى)

<
>

نامه [به آقاى ميرزا محمد ثقفى (خانوادگى)]

زمان: 1336 ه. ش./ 1376 ه. ق‌

مكان: قم‌

موضوع: خانوادگى‌

مخاطب: ثقفى، ميرزا محمد «1»

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

تصدقت شوم، اعياد شريفه را به حضرت عالى تبريك عرض [مى‌كنم‌]. سلامت و سعادت وجود محترم را از خداوند تعالى خواستار است. بنده بحمد اللَّه سلامت و دعاگو هستم. خانم هم بحمد اللَّه سلامت هستند. مصطفى «2» به عتبات مشرّف است. ايام سعادت مستدام باد.

روح اللَّه الموسوي‌

43