شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به آقاى ميرزا محمد ثقفى(خانوادگى)

<
>

نامه [به آقاى ميرزا محمد ثقفى (خانوادگى)]

زمان:؟

مكان: قم‌

موضوع: خانوادگى‌

مخاطب: ثقفى، ميرزا محمد

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

تصدقت شوم، «1» دو- سه روز پيش مصطفى «2» گفت- خداى نخواسته- كسالتى عارض بوده ولى بحمد اللَّه تعالى حالا رفع شده. اميد است ان شاء اللَّه تعالى رفع نقاهت نيز شده و با سلامت و سعادت قرين باشيد. بنده چندى است كه بحمد اللَّه تب نكردم. از تهران كه آمدم تا كنون چهار- پنج مرتبه كسالت پيدا كردم و تب عارض شده و ضعف هم باقى است، گرچه بحمد اللَّه حالا بهتر است؛ و از حضرت عالى ملتمس دعا هستم. خانم و بچه‌ها بحمد اللَّه سالم و دستبوس هستند. خدمت آقاى آقا حسن «3»- سلّمه اللَّه تعالى- سلام مى‌رساند. در خاتمه سلامت و صحت و عزت حضرت عالى را خواستار است.

روح اللَّه الموسوي‌

42