شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به آقاى ميرزا محمد ثقفى(خانوادگى)

<
>

نامه [به آقاى ميرزا محمد ثقفى (خانوادگى)]

زمان: 21 شهريور 1335/ 6 صفر 1376

مكان: قم‌

موضوع: خانوادگى‌

مخاطب: ثقفى، ميرزا محمد «1»

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

تصدقت شوم، ان شاء اللَّه وجود محترم عالى مقرون سلامت و سعادت است. بنده و سايرين بحمد اللَّه سلامت هستيم. چند روزى فهيمه «2» مبتلا به آپانديس شد ولى بحمد اللَّه حالا حالش خوب است. خانم قدس ايران «3» هم سلامت هستند و سلام و عرض دستبوس تقديم مى‌كنند. خدمت حضرات آقايان دوستان سلام عرض مى‌كنم. خدمت آقاى آقا حسن «4» سلام مى‌رسانم. ايام سلامت و سعادت مستدام. اگر با آقاى نخجوانى «5» ملاقات فرموديد پس از سلام بنده بفرماييد مقدارى از نماز و روزه معهود را داده‌ام، ولى منتظرم آنهايى كه طرف اطمينان هستند از سفر مراجعت كنند، بقيه را بدهم و قبض رسيد ارسال كنم‌

چون براى ايام تعطيلى تعويق در ارسال پاكت شد، و مقدارى از صلاة آقاى نخجوانى را دادم كه قبض جوف را به ايشان مرحمت كنيد.

روح اللَّه الموسوي‌

41