شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تقريظ بر تقريرات اصول آقاى سبحانى

<
>

مى‌باشد- كه خداوند در راه رضاى خويش يارى‌اش فرمايد و امثال ايشان را بسيار گرداند- ايشان در راه توضيح و جمع‌آورى مباحث الفاظ اين فقير، با حسن سليقه و قريحه خويش تلاش فراوانى نموده‌اند، و بحمد اللَّه اين تلاش به صورت كتابى در آمده است كه حاوى مسائل با اهميتى مى‌باشد

از خداوند متعال توفيق ايشان را براى اتمام ديگر مباحث و تلاش در راه حق و هدايت خواهانم.

به تاريخ 24 ربيع المولود 1375

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌]

40