شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به آقاى ميرزا محمد ثقفى(خانوادگى)

<
>

نامه [به آقاى ميرزا محمد ثقفى (خانوادگى)]

زمان: 15 فروردين 1334/ 11 شعبان 1374

مكان: قم‌

موضوع: خانوادگى‌

مخاطب: ثقفى، ميرزا محمد «1»

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

تصدقت شوم، اميد است ان شاء اللَّه وجود محترم مقرون با سلامت باشد. از قرار مذكور بحمد اللَّه نقاهت رفع شده است. اعياد شريفه را تبريك عرض و سلامت خود و بستگان محترم را از خداوند تعالى مسألت مى‌نمايد. خانم قدس ايران «2» و ديگران سلامت و همه عرض دستبوسى دارند. آقاى آقا حسن «3» سلام مى‌رساند.

روح اللَّه الموسوي‌

38