شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به آقاى ميرزا محمد ثقفى(خانوادگى)

<
>

نامه [به آقاى ميرزا محمد ثقفى (خانوادگى)]

زمان: 29 اسفند 1333/ 25 رجب 1374

مكان: قم‌

موضوع: خانوادگى‌

مخاطب: ثقفى، ميرزا محمد

تصدقت شوم، مدتى پيش از اين، يعنى دو- سه روز بعد از آمدنم عريضه عرض كردم و ورقه دعوت را در جوفش فرستادم. از قرار معلوم تا كنون نرسيده. اينجا از مأمور پست پرسيدم، گفت: ممكن است جاى ديگر اشتباهاً رفته باشد، بعد از مدتى برگردد اينجا، در هر صورت نمى‌دانم چه شده است و تكليف چيست. پريروز از خانم «1» مرقومه زيارت شد، نوشته بودند خانم نجمى «2» كسالت دارند، اميدوارم تا كنون رفع شده باشد. از سلامتى ايشان و خودتان زودتر مرقوم فرماييد. تازه قابل عرض نيست. حضور محترم حجت الاسلام كاشانى سلام مخلصانه مى‌رساند.

سيد روح اللَّه الخمينى‌

37