شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تقريظ به سيد عبد الغنى اردبيلى(شيوه نگارش تقريرات درس فلسفه)

<
>

تقريظ [به سيد عبد الغنى اردبيلى (شيوه نگارش تقريرات درس فلسفه)]

زمان: قبل از سال 1332 ه. ش‌

مكان: قم‌

موضوع: تذكر درباره شيوه نگارش تقريرات درس فلسفه امام خمينى «1»

مخاطب: اردبيلى، سيد عبد الغنى‌

بسيار خوب و جامع الاطراف است، لكن مراعات عبارات قدرى نشده است؛ مثلًا «وحدت و كثرت» به جاى «وحدة و كثرة» نوشته شده است، و اين در عبارات عربى صحيح نيست‌

33