شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مصاحبه با مخبر مجله«ترقى»؛(ضرب و شتم مردم و طلاب توسط مأموران)

<
>

هم از طلاب مجروح و مضروب گرديده‌اند و به طورى كه شايع است گويا چند نفرى هم مفقود شده باشند. روز دوشنبه من به نمايندگى از طرف حضرت آيت اللَّه بروجردى به بيمارستان فاطمى رفته و از آقاى دكتر پوركريمى صورت معاينه‌ها را خواستم. موقعى كه صورت مجروحين و مضروبين را آوردند، ديدم واضح نيست (بدين معنى كه ذكر نشده است در اثر چه چيز مضروب و مجروح شده‌اند). لذا از اين جريان عصبانى شده و اعتراض نمودم و پس از عيادت از بيماران به نزد آيت اللَّه بروجردى رفته و جريان را به عرض معظمٌ له رساندم و ايشان فرمودند: فردا خودم شخصاً به بيمارستان خواهم رفت؛ ولى متأسفانه به واسطه كسالت نتوانستند در بيمارستان حاضر شوند. من به اتفاق تيمسار مدبّر، آقاى ملك اسماعيلى و آقاى دكتر مدرسى به بيمارستان رفته و به وسيله آقاى دكتر مدرسى، معاينه تجديد شد و معلوم شد كه چند نفر پا و دستشان هدف گلوله و چند نفر ديگر هم مقدارى فلز به بدنشان فرو رفته كه معلوم نشد چه بوده است (ولى به طورى كه سرتيپ مدبّر مى‌گفت اين تيكه‌هاى فلز مربوط به گاز اشك‌آور بوده است)

[و در اينجا خواستم عكسى از معظمٌ له بگيرم كه ايشان موافقت نفرمودند. ساعت 47: 2 دقيقه بعد از ظهر از حضور اين عالِم روحانى مرخص شديم.]

32