شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به آقاى محمد تقى فلسفى(لزوم پايدارى و پرهيز از تفرقه)

<
>

پيدا كرد. در هر صورت جنابعالى نبايد به اين چيزها سنگر را خالى كنيد. مفسدين هميشه مى‌خواهند امثال جنابعالى را از ميدان بيرون كنند تا هر تاخت و تازى بخواهند بكنند و انتقادى در كار نباشد

آن روز كه رضا خان تعرض به عمامه‌ها مى‌كرد من به يكى از ائمه جماعت گفتم اگر شما را نظميه بردند و عمامه را برداشتند و موقع مسجد بود با همان لباس مبدل برويد مسجد. آنها غايت آمالشان اين است كه مسجديها دست از كار خود بردارند و متدينين ميدان را براى جولان آنها خالى كنند. در هر صورت اين پيشامدها در زندگانى اشخاص مؤثر است و ناطقى مثل جنابعالى نبايد توقع داشته باشد كه تا آخر از تعرض اشرار مصون باشد. لكن اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه انتساب اين اعمال به همنوع خودمان خالى از اعمال غرض نيست و مى‌خواهند به اصطلاح سنگ را با سنگ بشكنند. بايد متوجه باشيد كه از اختلاف بين خود ماها ديگران نتيجه نگيرند. و السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته.

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌

30