شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به آقاى محمد تقى فلسفى(لزوم پايدارى و پرهيز از تفرقه)

<
>

نامه [به آقاى محمد تقى فلسفى (لزوم پايدارى و پرهيز از تفرقه)]

زمان: 15 خرداد 1331/ 12 رمضان 1371

مكان: قم‌

موضوع: لزوم پايدارى و خالى نكردن سنگر انتقاد، و پرهيز از تفرقه‌

مخاطب: فلسفى، محمد تقى «1»

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

به عرض عالى مى‌رساند، دور افتادن از مراكز خبر و سفر به همدان و قِلت معاشرت موجب شد كه از قضايايى كه در مركز اتفاق افتاده درست مطلع نشدم. اخيراً كه اطلاع حاصل شد خيلى موجب تأسف گرديد. انسان متحير است كه با اين وضعيت چه كند. و با اين ترتيب چه اميدى مى‌توان از اصلاح كشور داشت و به چه اشخاصى مى‌توان اطمينان‌

29