شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه سرگشاده به آقاى بروجردى(استفسار درباره تشكيل مجلس مؤسسان)

<
>

نامه سرگشاده [به آقاى بروجردى (استفسار درباره تشكيل مجلس مؤسسان)]

زمان: 3 فروردين 1328/ 22 جمادى الاول 1368

مكان: قم‌

موضوع: استفسار درباره تشكيل مجلس مؤسسان‌

مناسبت: شايعه موافقت آقاى بروجردى با تشكيل مجلس مؤسسان‌

مخاطب: طباطبايى بروجردى، سيد حسين (مرجع بزرگ تقليد)

محضر مقدس حضرت مستطاب آيت اللَّه العظمى آقاى حاجى آقا حسين طباطبايى‌

بروجردى- متع اللَّه المسلمين بطول بقائه‌

چون منتشر است كه راجع به تشكيل مجلس مؤسسان بين حضرت مستطاب عالى و بعض اولياى امور مذاكراتى شده و بالنتيجه با تشكيل مجلس مؤسسان موافقت فرموده‌ايد، نظر به اينكه تشكيل مجلس مؤسسان مؤثر در مقدرات آينده كشور و مصالح دينى و ملى و اجتماعى است، به علاوه حدود اختيارات نمايندگان و نتايجى كه ممكن است اين اقدام داشته باشد معلوم نيست، مستدعى است حقيقت اين انتشار را براى روشن شدن تكليف شرعى اعلام فرماييد. «1»

روح اللَّه خرم‌آبادى «2»- مرتضى حائرى- سيد محمد يزدى «3»- روح اللَّه الموسوي «4»- محمد رضا موسوى گلپايگانى- 22 جمادى الاولى 1368

26