شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پيام به ملت ايران(دعوت به قيام براى خدا)

<
>

پيام [به ملت ايران (دعوت به قيام براى خدا)]

زمان: 15 ارديبهشت 1323/ 11 جمادى الاول 1363

مكان: قم‌

موضوع: دعوت به قيام براى خدا (تاريخى ترين سند مبارزاتى امام خمينى) «1»

مخاطب: علما و ملت ايران‌

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

قال اللَّه تعالى: قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌. «2»

خداى تعالى در اين كلام شريف، از سرمنزل تاريك طبيعت تا منتهاى سير انسانيت را بيان كرده، و بهترين موعظه‌هايى است كه خداى عالم از ميانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و اين يك كلمه را پيشنهاد بشر فرموده. اين كلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قيام براى خداست كه ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خلّت رسانده و از جلوه‌هاى گوناگون عالم طبيعت رهانده‌

خلیل آسا در علم الیقین زن

ندای لا احب الافلین «3» زن

قيام للَّه است كه موسى كليم را با يك عصا به فرعونيان چيره كرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نيز او را به ميقات محبوب رساند و به مقام صَعْق «4» و صَحْو «5» كشاند. قيام براى خداست كه خاتم النبيين- صلى اللَّه عليه و آله- را يك تنه بر تمام عادات و عقايد جاهليت غلبه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جاى آن توحيد و تقوا را گذاشت و نيز آن ذات مقدس را به مقام‌ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى‌ «6» رساند.

21