شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به آقاى ميرزا محمد ثقفى(خانوادگى)

<
>

نامه [به آقاى ميرزا محمد ثقفى (خانوادگى)]

زمان: 1318 ه. ش./ 1358 ه. ق‌

مكان: قم‌

موضوع: خانوادگى‌

مخاطب: ثقفى، ميرزا محمد «1»

تصدق وجود محترم شوم. ان شاء اللَّه پيوسته اوقات با سلامت و سعادت عمر و عزت قرين باشيد. حالت مخلص بحمد اللَّه سلامت است ... «2». از سلامتى وجود محترم بى‌اطلاعم. اميد است ان شاء اللَّه مسافرين با سلامت مقضى المرام مراجعت كرده باشند. از قول بنده خدمتشان سلام برسانيد. منتظر مرقومات شريفه هستم. يك جلد كتاب رياضى خدمت حضرت حاجى آقا بود «3»، گرفتم موجود است. مايل باشيد بفرستم. كارى هست مرقوم داريد. حضرت آقاى آقا رضا «4» را مخلص و دعاگويم. ايام عظمت مستدام باد.

روح اللَّه الموسوي‌

20