شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به نقد و نظر اساتید

<
>

آورد، وگرنه ناپلئون نیز همان‌گونه که گفتیم بسیاری از قوانین مدنی مصر را که بر مبنای شریعت اسلامی وضع شده بود، اخذ کرد و قوانین مشهور ناپلئونی تا حد بسیاری شبیه قوانین مدنی مصر است که بعدها نیز بلژیک به آن استناد کرد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز از آن پیروی کردند. استناد کردن به یک یا چند حکم اسلامی در چارچوب یک نظام حقوقی کافر، اسلام نیست. اسلام این است که این قانون را در موضع خود قرار دهیم، یعنی با استناد به منابع تشریعی وضع و اجرا کنیم، نه اینکه اجرای حکم به سبب بخش‌نامه و آیین‌نامه باشد، مگر اینکه آن بخش‌نامه‌ها برای آزمایش و تجربه باشد، نه برای اجرای آن‌ها. در غیر این صورت، اینکه در کشوری به برخی از قوانین یا احکام اسلامی عمل شده است، مایۀ خوش‌بینی نیست. بنابراین، تأکید می‌کنم که من با استاد غزالی موافقم نه با دوست ارجمند، استاد راشد عبدالله فرحان، وزیر اوقاف کویت (حفظه‌الله). اینکه حاکمان برای اجرای قوانین پیشنهادی فقها آمادگی دارند، پذیرفتنی نیست. من می‌پرسم آیا این حاکمان از قوانین روشن و آشکاری که در اسلام مورد اجماع همگان است، بی‌اطلاع‌اند؟ آیا نمی‌دانند که شراب حرام است؟ پس چرا آن را مباح می‌دانند و برای آن مالیات قرار می‌دهند و آن را از خارج وارد می‌کنند و برای آن قانون وضع می‌کنند؟ من به‌هیچ‌وجه مسئولیت علمای دین را انکار نمی‌کنم، نه در برابر حاکمان، نه در برابر مردم و نه در برابر امت. امت اسلام از خطر قوانین غربی و شرقی موجود و شکست سختی که به علت اجرای این قوانین به آن‌ها وارد شده است، آگاه شده‌اند و، از سوی دیگر، با دستاوردها و نتایج قوانین اسلامی و، به‌ویژه، قابلیت پیشرفت و برآورده‌ ساختن نیازهای زمانه نیز آشنایی پیدا کرده‌اند. از این رو، امت دیگر اجازه نخواهد داد که حاکمان همچنان دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی را

191