شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

در سؤال آمده است، موافقم. کسی در ملکیت‌آور بودن خرید و فروش و هبه و ارث اختلافی ندارد. ده چیز است که مردم به آن‌ها و به کسی که حکم آن‌ها را نازل فرموده است، کافر شدند. ما نمی‌خواهیم از دین خود دست برداریم. تشریع اسلامی ضرورت زندگی است و اگر کسی بگوید غالباً دین، بیانگر عمل برای آینده است، من می‌گویم دین اسلام نه تنها ضامن فرداست بلکه ضامن زمان حال و نیز همۀ آنچه است که خواهان حفظ آنیم. بنابراین، دوباره پیشنهاد نخست خود را تکرار می‌کنم. هفت سال باقی‌مانده از قرن چهاردهم، سال‌های رهایی جهان اسلام از قوانین وارداتی از خارج باشد.

متشکرم.

187