شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

بپردازیم و این چشم‌اندازی است که ان‌شاءالله به آن خواهیم رسید. مطالعاتی که در عربستان صورت گرفت، به بسیاری از اقتصاددانان عرضه شد و آنان نیز راهکارهای موفقیت بانک اسلامی را ارائه کردند. ان‌شاءالله این بانک غیر ربوی خدمات بهتر و کامل‌تری را به انسانیت انسان می‌کند و، بدین‌ترتیب، امت اسلامی از ورطه‌ای که در آن گرفتار شده است، نجات خواهد یافت. متشكرم.

(182)شما دربارۀ زکات صحبت کردید و گفتید می‌تـوان آن را در قالب تأمین اجتماعی برای افراد کم‌درآمد به اجرا درآورد، در حالی که زکات جنبۀ دیگری دارد و به نظر من قالب‌ها و نظام‌های نو مانند تأمین اجتماعی، اختراع سرمایه‌داران برای کارگرانشان است. (یک دانشجو)

در حقیقت، منظور من از اصطلاح تأمین اجتماعی در سخنانم، آن تأمین اجتماعی رایج نبود که در جهان اسلام نیز اجرا می‌‌شود. زیرا این نوع تأمین اجتماعی که امروزه در جهان اسلام اجرا می‌شود به پیروی از الگوی غربی آن است و بر اساس آن بخشی از حقوق کارگر و نسبت معینی از درآمد او از یک سو، و نسبت معینی از دارایی صاحب سرمایه از سوی دیگر، در یک صندوق جمع‌آوری می‌شود و این صندوق در دوران بیماری، بازنشستگی، بیکاری و مانند آن کمک‌هایی به کارگران ارائه می‌دهد. همان‌گونه که در سؤال این دانشجو نیز اشاره شده، تأمین اجتماعی با وجود انگیزه و نیت شرافتمندانه‌اش، از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری است. آنچه منظور من بود، چیزی شبیه این تأمین اجتماعی است، یعنی دولت اسلامی صندوقی برای زکات یا بیت‌المال ایجاد کند تا به کارگران کمک‌های شایسته‌ای در دوران بیماری، بازنشستگی، بیکاری و حوادثی که هنگام کار پیش می‌آید و مانند آن ارائه دهد. در حالت‌های استثنایی و بیکار بودنِ کارگر

182