شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

امت‌های عربی به سرمایه، آنان را به این کار وادار می‌سازد. در این زمینه چه می‌توان کرد؟ (دانشجو: عمر یحیاوی)

همان‌گونه که در سخنرانی خود گفتم این مسئله‌ای است که خود را گرفتار آن کرده‌ایم، یعنی با دولت‌های گوناگون به شیوه‌ای تعامل کرده‌ایم که ناگزیر به تن‌دادن به معاملات ربوی شده‌ایم، زیرا ما کشورهایی عقب‌مانده‌ایم و طبیعی است که امت اسلام در تعامل‌های کنونی خود با دیگر کشورها جانشینی برای معاملات اقتصادی نیافته است، جز اینکه به ربا رو بیاورد که همۀ اقسام آن حرام است و اینکه این دانشجو گفته است که کشورهای اسلامی به ربا روآورده‌اند و معاملات ربوی انجام می‌دهند، واقعیت دارد و به همین علت است که امروز علما در این نشست گرد هم آمده‌اند، به امید آنکه چنین موضوعاتی را در وضع قوانین اقتصادی و غیره بررسی کنند و راه‌حل عملی برای جانشینی آن بیابند. هم‌اکنون این بررسی‌ها و پژوهش‌ها در بسیاری از کشورهای اسلامی آغاز شده است. سخنان امیدواركننده‌ای از جناب مفتی کشور مصر در این باره شنیدیم و، افزون بر آن، در دبیرخانه و، همچنین، در کشور عربستان سعودی نیز هم‌اکنون پژوهش‌های کاملی دربارۀ تأسیس بانک اسلامی آغاز شده است تا تجربه شود و همان‌گونه که جناب امام [استاد شیخ محمد خاطر] در سخنرانی صبح گفتند، نتایج آن ابتدا در یک یا چند کشوری که مایل به همکاری با ما هستند به تجربه گذاشته شود. ما آن را تجربه خواهیم کرد و امیدواریم موجب رهایی امت اسلامی از ربا شود. ما نمی‌توانیم به دولت‌ها بگوییم به یکباره این معاملات را متوقف کنند، زیرا بی‌گمان به بحران اقتصادی می‌انجامد، زیرا ما در ورطۀ چنین معاملاتی گرفتار شده‌ایم. بنابراین، باید گام نخست را صحیح و اسلامی برداریم تا زمانی که جانشینی برای این معاملات پیدا شد، بدون هیچ‌گونه هراس به آن

181