شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

از سوی مرد است. اینکه طلاق به دست مرد است، علل بسیاری دارد، از‌جمله:

1. همه می‌دانند که زن تحت تأثیر عواطف است و زود تحریک و هیجان‌زده می‌شود. البته، شاید بگویید برخی از مردان نیز زود تحریک می‌شوند، ولی همواره حکم با در نظر گرفتن حالت غالبی صادر می‌شود.

2. این مرد است که هزینه‌های مالی و نفقه و مهریه و هزینه‌های شیردهی و مانند آن را بر دوش دارد. در خانواده‌ای که چند فرزند وجود دارد، به‌هیچ‌وجه درست نیست که زن طلاق دهد، در حالی که مسائل مالی بر عهدۀ مرد است. ممکن است بگویید پس واگذارکردن حق طلاق به زن چگونه است؟ این وکالتی است از سوی مرد. مرد می‌تواند حق طلاق را به زن بدهد، زیرا او مالک این حق است و وقتی در هنگام عقد، مرد به زن اجازه می‌دهد که بتواند خودش را طلاق دهد، می‌تواند بر اساس این شرط در عقد طلاق دهد، خواه این واگذاری حق طلاق، مطلق باشد خواه محدود و خاص. احکام این بخش را فقها مشخص کرده‌اند. بدین‌ترتیب، می‌توان دریافت که چرا حق طلاق مختص مرد است. موارد بسیار دیگری نیز به مرد اختصاص دارد. مسئله‌ای که استاد غزالی گفتند که هرچند دربارۀ حق زن در طلاق بود، ولی پاسخ این سؤال یعنی علت اختصاص حق طلاق به مرد نبود. چه‌بسا، زن خواهان طلاق خلع باشد، ولی مرد نپذیرد، زیرا در خلع نیز مرد باید طلاق را جاری کند. از این رو، این مسئله همان‌گونه که ایشان نیز درخواست کردند به بررسیِ نظر بعضی مذاهب نیاز دارد، ولی همان‌گونه که گفتم علت این مسئله آن است که مرد هزینه‌های مالی را بر دوش دارد و درست نیست که طلاق به دست زن باشد. والسلام علیکم و رحمةالله.

175