شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

و پس از تحقیقات، ملکه، یعنی توانایی درونی برای کشف حکم حاصل می‌شود. بنابراین، مجتهد باید در ادبیات عرب و منابع شرعی کارشناس باشد و در این زمینه به اندازه‌ای ممارست کند که ملکۀ اجتهاد را به دست آورد. البته، پیش از هر چیز باید عادل باشد، یعنی خدا را نافرمانی نکند و مرتکب گناهان کبیره نشود و بر گناهان صغیره نیز اصرار نداشته باشد. اینکه می‌گوییم عدالت شرط است به سبب آن است که در روند کشف حکم و فکر کردن برای آن بی‌طرف باشد. در این صورت، می‌تواند احکام را کشف کند و آن‌ها را خالصانه به مردم ارائه دهد.

(168)دربارۀ حکم ازدواج با زنان غیرمسلمان در شریعت اسلام، بیشتر فقها ازدواج با زنان اهل کتاب، مسیحی یا یهودی، را حلال می‌دانند. در مذهب شیعۀ جعفری نیز ـ البته با کسب اجـازه از شما ـ دو نظر در این باره وجود دارد. برخی از فقها و صحابۀ ما نیز ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز نمی‌دانند، ولی اکثراً آن را جایز می‌دانند. [نظر شما چیست؟]

آنچه در این سؤال آمده، درست است. در چارچوب بحث دربارۀ چندهمسری، به آیۀ «فَإِنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلوُا فَواحِدَةٍ» استناد شد و گفته شد که این حکم تحول‌پذیر است. ولی مگر نه این است که در تکمیل این آیۀ شریفه، در آیۀ دیگری آمده است: «وَلَن تَسْتَطِیعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَینَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ» البته، صبح در این باره بحث شد. از این دانشجوی عزیز می‌خواهم به این آیه مراجعه کند. این آیه به دنبال آیۀ قبل نیست، بلکه در جای دیگری قرار دارد. و بیانگر آن است که عدالت ‌داشتن در احساس و محبت میان همسران ناممکن است و، از این رو، در ذیل آیه سفارش شده است که: «فَلاَ تَمِیلُواْ كُلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعلَقَة» قرآن کریم تأکید می‌کند که طبیعتاً برای انسان دشوار است که بتواند دو نفر یا دو همسر خود

170