شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

بهره ببرد، از آن دریغ نخواهد کرد. بنابراین، اسلام از مسلمان و جامعۀ اسلامی می‌خواهد که همواره پویا و آرمان‌خواه باشد، و این بدان‌معناست که نظام مبتنی بر شریعت، ضامن خوشبختی انسان و جامعه و پیشرفت آن دو به‌طور مستمر و بدون هیچ‌گونه رکود یا ایستایی است و هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع آن شود.

(164)روح تشریع اسلامی پژمرده و ضعیف شده است. آیا بازگشت به اصول پیشین برای احیا و رونق‌ بخشیدن به آن کافی است؟

در حقیقت روح تشریع اسلامی ـ همان‌گونه که صبح امروز دربارۀ آن صحبت کردیم و در صحبت‌های سخنرانان نیز دربارۀ آن می‌شنویم ـ در جوامع اسلامی وجود ندارد یا دست‌کم در بیشتر جوامع اسلامی وجود ندارد، و برای ایجاد و یک‌پارچه‌سازی آن کافی است شریعت اسلامی را اجرا کنیم، زیرا اسلام نمی‌پذیرد كه انسان دارای دو بُعد تفكیك‌شده باشد. دیدگاه اسلام دربارۀ انسان با دیدگاه صوفیه متفاوت است. صوفیه انسان را به دو بُعد جسم و روح تفکیک می‌کند، ولی اسلام، انسان را موجودی واحد و یك‌پارچه می‌داند، به‌گونه‌ای که هر عملی که از جسم او سر می‌زند، بر روح او بازتاب می‌یابد و اعتقادات او نیز در جسمش انعکاس و نمود پیدا می‌کند. این دو عنصر از یکدیگر جدا و متمایز نیستند. اگر می‌خواهیم اسلام در جامعۀ ما فراگیر شود، باید در بینش و فرهنگ و ایمان و اعمال و اخلاق خود به آرا و احکام اسلام پایبند شویم. اگر به همۀ این احکام عمل کردیم و برای جسم و روح و عقل و قلب خود جوّی کاملاً اسلامی فراهم کردیم، طبیعتاً روح شریعت که امتی پژمرده و ضعیف را به امتی تبدیل کرد که «كُنتُمْ خَیرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»«40» ضامن بازگرداندن

167