شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

(162)آیا اجرای شریعت اسلامی در حال حاضر در جهان اسلام و غیـر آن امکان‌پذیر است؟

طبیعتاً جواب مثبت است. همۀ آنچه من در سخنرانی خود گفتم و دیگر علما نیز دربارۀ آن خواهند گفت، یعنی روح تشریع در اسلام، همگی مبتنی بر امکان اجرای شریعت اسلامی در جوامع ماست و جزئیات این امر در سخنرانی‌ها بیان شد. در جهان اسلام هیچ مانعی بر سر راه برپایی شریعت اسلامی در جهان وجود ندارد. هرچه فکر می‌کنیم می‌بینیم ما شریعت اسلام را در دوره‌ای از تاریخِ خود در شرق و در دوره‌هایی ناپیوسته در غرب، تجربه کرده‌ایم و این تجربۀ اسلامی در هر دو جا موفق بوده است و هیچ دلیلی بر ناموفق بودن این شریعت و اجرایی نبودن آن وجود ندارد.

(163)در سخنرانی صبح دربارۀ مسئلۀ تحول و پیشرفـت به‌طور مفصل صحبت کردم. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که شریعت اسلامی خود سازندۀ تاریخ و ایجادکنندۀ تحول است. شریعت اسلامی به حفظ انسان در جامعه و پیشرفت پویا و پیوستۀ او کمک می‌کند. برای شما مضمون حدیثی از پیامبر اكرم(ص) را ذكر می‌كنم. فرض كنید دهقانی در مزرعۀ خود مشغول به کار است و می‌خواهد درختی بکارد، اما ناگهان با خبر می‌شود که مرگ او رسیده است. انسان عادی در چنین حالتی آن نهال را به گوشه‌ای می‌اندازد و به خانه می‌رود و با خانواده‌اش وداع می‌کند و در بستر دراز می‌کشد تا بمیرد. اما پیامبر در حدیثی مسلمان را از این برخورد نهی کرده و فرموده‌اند: «وَ لَوْ أنَّ عَبداً مُؤمِناً قامَتْ قِیامَتُهُ وَ بِیدِهِ غَرسة لَغَرسَها قَبْلَ أنْ یَموُتْ.» (اگر مؤمنی مرگش فرا رسد و در دستش نهالی باشد، پیش از آنکه بمیرد آن را می‌کارد.) یعنی اگر انسان بتواند از آخرین لحظۀ عمر خود برای کاشتن درخت یا انجام دادن کار یا احیای زندگی

166