شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر دكتر صبحی صالح

<
>

بگوییم می‌خواهیم دربارۀ عرب در مقابل غیرعرب صحبت کنیم، این چیزی است که به ذهن هیچ‌یک از ما خطور نکرده و، به‌طور خاص، اصلاً به ذهن من نرسیده است. بنابراین، امیدوارم و از جناب وزیر خواهش می‌کنم که از الآن هدف ما هنگام سخن ‌گفتن تا جایی که ممکن است متمرکز بر زبان عربی روشن و واضح باشد، نه آنکه بخواهیم وارد مباحث لغوی شویم، زیرا گفتم و تکرار می‌کنم که اینجا جای مباحث لغوی نیست. ولی همان‌گونه که علمای ما گفته‌اند، بدون دقت در عبارات لغوی نمی‌توان حقایق شریعت را فهمید. بنابراین، خواهش می‌کنم سخنان ما نادرست برداشت نشود. هدف و غایت سخنان همۀ ما جز خدمت به اسلام و دعوت به تقویت و تحکیم اندیشۀ اسلامی نیست.

متشکرم.

157