شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تذكر آقای مولود قاسم نایت بلقاسم

<
>

ما نیز مسلمانیم، به اینجا آمده‌ایم تا دربارۀ اسلام سخن بگوییم. علتش این بود که برخی می‌گفتند عرب، عرب، ناسیونالیسم عربی و غیر این‌ها. بنابراین، بیایید از همۀ این‌ها دست برداریم.

(153)جناب استاد، صهیب عرب نبود، بلال عرب نبود، سلمان عرب نبود، طارق عرب نبود، صلاح‌الدین عرب نبود. اولی رومی بود، دومی حبشی یا زنگی، سومی فارس، چهارمی بربر، پنجمی کُرد. همۀ ما قضیۀ پیامبر(ص) و ابوذر دربارۀ بلال را می‌دانیم. بیایید شیطان را لعنت کنیم و از او دوری کنیم.

توطئه‌های صلیبی در سطوح مختلف وجود داشته و هنوز نیز وجود دارد. اما توطئه‌های صلیبی امروز خطرناک‌تر از توطئه‌های گذشته است. در گذشته اجداد ما با اسلحه با آن توطئه‌ها مبارزه کردند، ولی توطئه‌های امروزی، فکری است و ما در ذهن خود مشغول جنگیم و این مصیبت بسیار بزرگ‌تر است. دسیسه‌های صلیبی بسیاری وجود دارد که شمارش‌شدنی نیست. ولی برخی همواره تلاش می‌کنند تا مسلمانان را از یكدیگر دور کنند. چندی پیش مقاله‌ای در یکی از مجلات اسلامی خواندم، فکر می‌کنم مجلۀ الوعی الإسلامی بود. در آن مقاله استاد المجددی افغانی ـ كه به همایش دعوت شده است و نمی‌دانیم چرا هنوز از افغانستان نرسیده است ـ همان سخنی را گفته بود که استاد محمد یوسف جیری از کشور مالی در سال گذشته گفته بود: چرا ما را از خود دور می‌کنید؟ چرا ما را از خود جدا می‌دانید؟

(154)اسرائیل اکنون همۀ تلاش خود را به کار گرفته است تا همۀ یهودیان جهان را جمع کند. آنان برای همۀ یهودیان جهان شرط گذاشته‌اند که هر دانش‌آموزی را که در مدرسۀ ابتدایی موفق باشد به تل‌آویو معرفی كنند. تل‌آویو باید بداند که در هر کجای جهان چه تعداد دانش‌آموز ابتدایی موفق

152