شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر دكتر صبحی صالح

<
>

سخنان و شخصیتمان اصیل باشد.

(146)مثال دیگر تعبیری بود که برادرمان استاد صدر در سخنانشان به کار بردند و دربارۀ شخص پیامبر(ص) گفتند: پیامبر شخصی مقدس بود. این تعبیر غیراسلامی است. محمد مقدس نیست، تنها خداوند است که قدوس و داناست. معنای قداست چیست؟ این تعبیر نیز در اثر تعابیر رایج مسیحی در کشور ما به زبان امام صدر وارد شده و از معنای اصیل خود که باید اسلامی باشد، دور شده است. من نمی‌خواهم صرفاً به سبب حاشیه ‌زدن و تذکر دادن این مطالب را بیان کنم، بلکه دوست دارم بگویم برادران، باید به هریک از الفاظی که به کار می‌بریم، توجه کنیم. در برابر ما جوانانی نشسته‌اند که می‌خواهند سخنانی را که برخاسته از ژرفای اندیشۀ ماست با تعابیری روشن بشنوند و نباید در سخنان ما ابهام و پیچیدگی وجود داشته باشد. اگر وقت بود نکات دیگری را نیز مطرح می‌کردم، ولی آن‌ها را به مجال دیگری وامی‌گذارم.

والسلام علیکم.

145