شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تذكر آقای مولود قاسم نایت بلقاسم

<
>

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم

(140)برادرانی که خسته شده‌اند، البته، منظورم دانشجویان نیستند، زیـرا دانشجویان سراپا آماده‌اند و اینجا باقی می‌مانند، زیرا آنان هدف اصلی‌اند، بار دیگر تکرار می‌کنم که باید خود را به خستگی و استمرار کار و تلاش عادت دهید. ما در آغاز این نشستیم. امروز دومین روز است. چطور می‌خواهید از اکنون خسته و آزرده و بی‌تاب شوید؟ هرکس می‌خواهد از سالن خارج شود باید اسم خود را در فهرست کسانی بنویسد که از نشست انصراف داده‌اند. هر دانشجویی که پیش از وقت بیرون برود، از نشست کنار گذاشته می‌شود. از همان ابتدا یعنی در نشست‌های پیشین نیز سنت و بنای ما بر همین بود. اما در مورد استادان، هرکس خسته شود، مسلماً معذور است و می‌تواند بیرون برود و استراحت کند و بازگردد یا همان‌جا بماند. برای استادان حاضر بودن در طول برنامه شرط نیست، اما دانشجویان هدف اصلی‌اند و برای این جهاد بسیج شده‌اند. در دوره‌ای که جوانان در معرض لغزش‌ها و تندبادها و جریان‌های گوناگون‌اند، باید بردبار و شکیبا باشند و این در درجۀ نخست به سود خود آنان است. جوانان پشتوانۀ این امت محنت‌زده و پراکنده‌اند. سه سال پیش در سال 1970 میلادی کلیسا نشستی را در استکهلم سوئد برای جوانان برگزار کرد. دختران و پسران سوئدی در این نشست که در یک دِیر برپا شده بود و یک هفتۀ کامل طول کشید، شرکت کردند و، به‌هیچ‌وجه، از آنجا بیرون نیامدند. شما می‌توانید بیرون بروید، سوار اتوبوس شوید، به خیابان بروید، هوای تازه تنفس کنید، اما آنان یک هفتۀ کامل در طبقۀ زیرزمین دیر بودند و نه آنان و نه استادان، یک لحظه از آنجا بیرون نیامدند، مگر پس از پایان نشست. این‌گونه است که امت‌هایی پیشرفت می‌کنند و رشد می‌کنند و امت‌های دیگر می‌‌میرند.

136