شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تذكر آقای مولود قاسم نایت بلقاسم

<
>

بسم‌الله الرحمن ‌الرحیم

(135)من می‌خواهم فقط ایـن نکته را بـه استاد بـزرگ مصطفی الزرقـاء بگویم که تنها روسری نیست که موجب حفظ انسان می‌شود و، گذشته از آن، حضور خواهران در اینجا بسیار ضروری است، زیرا آنان و، به‌ویژه، جوانان از زن و مرد هدف اصلی برگزاری این نشست‌اند، زیرا چه‌بسا استاد الزرقاء بهرۀ چندانی از سخنان استاد ابوزهره نبرد و برعکس استاد ابوزهره نیز بهره‌ای از سخنان ایشان نبرند، این درست است، ولی هدف اصلی این نشست جوانان از دختر و پسرند. اینکه ما از دانشجویی که برای نخستین بار به این نشست آمده است، بخواهیم که از روسری و مانند آن استفاده کند، باعث می‌شود او به اینجا نیاید و به جای آن در دیگر محافل و باشگاه‌هایی حضور یابد که چنین شرطی برای او قرار نمی‌دهند. به ‌هیچ ‌وجه نمی‌توان گفت همۀ اسلام در روسری است. زنان مسلمان همراه صحابه در جهاد شرکت می‌کردند و دیروز اشاره کردم که فاطمه نسومر رهبری سپاه را بر عهده داشت و کسی روسری را برای او شرط نکرد. فقط روسری موجب حفظ انسان نمی‌شود.

(136)دوباره تکرار می‌کنم که فقط یک چیز شرط است، آن هم نه فقط برای خواهرانی که در اینجا حضور دارند، بلکه همان‌گونه که بارها در همۀ جلسات و سخنرانی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی من و برادر احمد حمانی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، و دیگران نیز به مسئولان و شخص جناب رئیس تأکید کرده‌ایم که آنچه شرط است، مراعات شرم و حیا و پوشیدن لباس‌های بلند است تا زیبایی‌ها و جذابیت‌های زن آشکار نشود. اما شرطی که جناب استاد الآن مطرح می‌کنند و همه می‌دانیم که ایشان در کتاب‌هایشان گفته‌اند که مو و دست زن عورت است و حتی صدای او نیز عورت است، بدین‌ترتیب، هیچ زنی نباید در بحث‌ها و سخنرانی‌ها

128