شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد مصطفی الرزقاء

<
>

دیگری را می‌بینیم که مسجد او ترک نمی‌شود و از هیچ‌یک از واجبات فروگذار نمی‌کند، ولی نمی‌پذیرد برای نجات کعبه از ویرانی کمک مالی کند. و هیچ بذل و بخششی نمی‌کند. فقط کارهایی را دین می‌داند که ساده و آسان باشد، مانند نماز و روزه، زیرا هیچ فداکاری مالی بر عهدۀ او نمی‌گذارد. کارهایی که به فداکاری و بخشش نیاز داشته باشد، برای او گران و دشوار است.

(134)این اسلام نیست. این همان تناقضی است که بسیاری از مسلمانان با آن زندگی می‌کنند. شاید بگویید مناسبت این سخنان چیست و چه ربطی دارد؟ مناسبت آن این است که من می‌خواهم در پرتو این دو مثال از تناقض‌های موجود در زندگی اسلامی‌مان، نکته‌ای را به خواهران گرامی، چه دانشجویان و چه سایر خواهرانی که حضور دارند، تذکر بدهم که هرچند به سبب توجه بیش از حد به عبادات بی‌اهمیت شده است، ولی به خودی خود حساس و مهم است. من هیچ عالمی را نمی‌شناسم که بی‌حجابی و برهنه‌بودن سر زن را مجاز بداند. بی‌حجابی نافرمانی آشکار از دستور خداوند به پوشیدگی زن است و پیامبر(ص) نیز در احادیثی صحیح فرموده‌اند که برای دختری که به مرحلۀ عادت ماهانه رسیده باشد، جایز نیست که جایی از بدن او به جز صورت و دستانش آشکار باشد. البته، من در هر جلسه یا سخنرانی یا مراسمی که زنان حضور داشته باشند، چنین تذکری نمی‌دهم، چون موجب خارج شدن از موضوع می‌شود. ولی در این جلسه من وظیفۀ خود می‌دانم كه این تذکر را مطرح کنم، زیرا ما اکنون به نام اسلام گرد هم آمده‌ایم و دربارۀ فرمان‌های اسلامی و احکام اسلامی و اجرای آن‌ها بحث می‌کنیم و همان‌گونه که استاد بزرگوار گفتند از بحث‌های نظری سیراب شده‌ایم و باید به دنبال امور کاربردی باشیم. من می‌خواهم این تناقض برطرف شود. ما در یک فضای بسته متشکل

125