شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد ادریس الكتانی

<
>

بسم‌الله الرحمن ‌الرحیم

(127)پیشنهاد می‌کنم در میان برنامۀ صبح و، همچنین، میان برنامۀ عصر فرصتی برای استراحت قرار داده شود، زیرا اگر مدت برنامه از دو ساعت بیشتر شود، فکر انسان خسته می‌شود و تنها سخنان را می‌شنود، بدون اینکه به آن‌ها توجه کند. طبق برنامه باید به سیزده سخنرانی گوش دهیم که همۀ آن‌ها دربارۀ روح تشریع اسلامی و واقعیت تشریع جهان اسلام در عصر حاضر است. حداقل سیزده سخنرانی است و بیست تحلیل برای هریک در نظر گرفته شده است که در مجموع 260 سخنرانی می‌شود. البته، پاسخ به تحلیل‌ها را نیز حساب کنیم، به‌ویژه آنکه سخنرانان ـ ماشاءالله ـ از پاسخ به هیچ‌یک از سخنان و دیدگاه‌های تحلیل‌گران فروگذار نمی‌کنند. بنابراین، میان یک تحلیل و پاسخ به آن، علاوه بر خود سخنرانی، چهل صحبت و تذکر وجود دارد. علاوه بر آنکه برخی از تحلیل‌ها خود یک سخنرانی مستقل و کامل است. من فکر می‌کنم این همایش اسلامی با دیگر همایش‌های اسلامی که در مشرق‌‌زمین میان خود علما و در سالن‌های دربسته برگزار می‌شود، متفاوت است، زیرا در برابر 1200 دانشجو برگزار می‌شود که بیشتر آنان در سال‌های پایانی آموزش متوسطه‌اند و علما و استادان باید در مباحث خود مراعات حال این دانشجویان را نیز بکنند. به نظر من نباید به مناقشات و مناظرات تفصیلی و بی‌حساب دربارۀ موضوعات دانشگاهی و علمی و، همچنین، شریعت اسلامی بپردازیم، زیرا دربارۀ صف اول، یعنی صف استادان این وظیفۀ ما و عمل روزانۀ ماست، ولی دربارۀ این دانشجویان فکر می‌کنم باید برای آموزش و تربیت آنان تلاش کنیم، به‌گونه‌ای که پس از این ده روز تصوری روشن از موضوعات مطرح‌شده پیدا کنند. از این رو، من ترجیح می‌دادم این سیزده سخنرانی که موضوع آن‌ها کلی و گسترده

116