شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به نقد و نظر اساتید

<
>

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم

(114)پیش از آنکه به برخی از سخنان مطرح شده پاسخ دهم، سه نکتـه را تذکر می‌دهم:

نکتۀ اول اینکه خواهش می‌کنم برای بعدازظهر میکروفون درست شود، زیرا وقتی کسی صحبت می‌کند، شنیدن آن حتی برای کسانی که در صف اول نشسته‌اند و، به‌طور خاص، برای من بسیار دشوار است و باید بسیار توجه و دقت کنم تا صحبت‌های سخنران را بفهمم و، چه بسا، بخشی از مطالب از دست برود و من از این مسئله متأسفم، مثلاً در سخنرانی استاد بزرگوار احمد حمانی شاید بیش از سه‌چهارم آن را اصلاً نشنیدم با وجود آنکه برای شنیدن به خودم فشار می‌آوردم. بنابراین، خواهش می‌کنم وضع میکروفون اصلاح شود.

(115)نکتۀ دوم اینکه ما کشور الجزایر را به عمل‌گرایی و قهرمانـی و اخلاص می‌شناسیم و جهاد سلبی و ایجابی آن را به یاد داریم. به یاد داریم که این ملت یک میلیون شهید داده و در دورۀ اخیر هنگام مذاکرات اویان ساکت مانده است. به یاد داریم که چگونه شکیبایی کرده، چگونه حمله کرده و چگونه پایدار مانده است. از این رو، اینجا را کشور شجاعت و عمل‌گرایی می‌دانیم. جناب وزیر مجاهد، استاد مولود قاسم، در نامۀ خود و، همچنین، در سخنرانی دیروز خود از علمای اسلام ـ که من شاگرد کوچکی در میان آنانم ـ خواسته‌اند تا به دنبال راه‌حل‌هایی برای مشکلات و چالش‌های موجود باشند. بنابراین، مشکلاتی وجود دارد که باید مطالعه و بررسی شود. ما در پرتو این بحث‌ها و در فضای کشور الجزایر، با صفا و اخلاص دربارۀ همۀ آنچه می‌فهمیم، سخن می‌گوییم و خواهش می‌کنم جوّ علمی بر جلسه حاکم باشد، نه جوّ عاطفی و نه تهمت‌های خیالی و بدبینانه و نه بیم و ترس بر سر اسلام. همۀ ما مسلمانیم و همگی برای

104