شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد احمد حمانی

<
>

وجود ضرر ثابت شود، قاضی به شوهر ـ اگر حاضر باشد ـ دستور می‌دهد که همسر خود را طلاق دهد و اگر غایب باشد یا از دادن طلاق خودداری کند، قاضی خودش طلاق را جاری می‌كند یا به زن دستور می‌دهد که خودش را طلاق دهد.

اما در حالت عادی اختیار طلاق به دست شوهر است، نه به دست زن یا حاکم یا دادگاه. این حکمی است که به آن ایمان داریم و غیر آن جایز نیست.

(113)آقایان، شگفت‌انگیز است که می‌بینیم اروپاییان در عمل و نه در سخن به‌طور چشم‌گیری به سوی مبانی اسلامی گام بر‌می‌دارند که از جملۀ آن‌ها به‌رسمیت‌شناختن حق چندهمسری و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به آن و نیز فرزندانی است که از این راه متولد می‌شوند، در حالی که ما تلاش می‌کنیم این راه را ببندیم و به پیروی از قوانینی که خود اروپاییان از آن به تنگ آمده‌اند، فرزندانی غیر مشروع در جوامع خود پدید بیاوریم. اروپاییان به دنبال آن‌اند که امکان اجرای طلاق را در خانواده‌هایی به وجود بیاورند که سازگاری میان زن و شوهر ناممکن است و می‌خواهند از قوانینی رهایی یابند که روابط و پیوندهای ناممکن را همیشگی و دائمی می‌کند. این گرایش در ایتالیا یعنی اصیل‌ترین کشور مسیحی پدید آمده است، ولی ما به دنبال سخت‌گیری و پیچیده‌‌ کردنیم. آنان می‌کوشند تا قوانین دست و پاگیر را از میان بردارند، ولی ما می‌خواهیم چنین قوانینی به وجود آوریم و بر امت خود سخت‌گیری کنیم. ما مسلمانیم، با اسلام بزرگ شده‌ایم، و با آن زنده‌ایم و با آن خواهیم مرد.

والحمدلله رب‌العالمین.

102