شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر دكتر عمر فروخ

<
>

بخش عمومی و خصوصی تقسیم کنند و بخش عمومی بر عهدۀ دولت باشد و در بخش خصوصی دست كسانی که توانایی رقابت دارند، باز گذاشته شود. ولی این راه‌حل، مشکلات عملی متعددی به دنبال داشته است که به آن نمی‌پردازم، زیرا دربارۀ آن تخصصی ندارم.

والسلام علیکم.

78