شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی‌صدر به نقد و نظر اساتید

<
>

صحبت کردند، ولی ایشان شرطی گذاشتند و گفتند وقتی که مسلمانان بر روی آن اجماع کنند. مشکل از همین‌جا ناشی می‌شود که چه زمانی مسلمانان بر روی آن اجماع می‌کنند؟ و‌گرنه امروزه هر دولت اسلامی، چه کوچک و چه بزرگ، می‌تواند برای خود تجربه‌ای محدود داشته باشد. مهم این است که این مطالعات و تحقیقات موجود را در برخی کشورها مثلاً در الجزایر در ولایت تیزی‌اوزو در کویت یا در مصر تجربه کنیم و اگر موفقیت‌آمیز بود، در همۀ کشورها آن را اجرا کنیم. راه رسیدن به این چشم‌انداز دشوار نیست. جناب مفتی فرمودند كه قوانین خانواده در جهان اسلام برگرفته از شرع است. من فقط در این نکته با ایشان مخالفم و همان‌گونه که گفتم این کافی نیست که قوانین موجود در یک کشور با احکام شرعی منطبق و سازگار باشد، و‌گرنه ناپلئون نیز قوانین را از مصر گرفت. ما می‌خواهیم قوانین برگرفته از قرآن کریم باشد. ما می‌خواهیم قوانین تابع بخش‌نامه و اینکه فلانی چنین گفته است نباشد، مگر اینکه بخش‌نامه‌ای آزمایشی باشد و اجرایی نباشد که در این صورت مانعی ندارد. اینکه ما همۀ احکام اسلام را اجرا کنیم و اساس و بنیاد همه‌چیز را غیب‌باوری قرار دهیم، غیر از آن است که به برخی از احکام اسلام ایمان داشته باشیم و به برخی دیگر کافر باشیم. بنابراین، هیچ‌یک از احکام اسلامی اجرا نشده است، زیرا هیچ‌یک از قوانین کنونی بر پایۀ غیب‌باوری استوار نیست.

(73)اما بین ما و دوست عزیزم استاد بزرگوار، دکتر الشرباصی، کـه همچون ستاره‌ای در همایش‌های اسلامی می‌درخشد، بحثی طولانی است، زیرا همۀ سخنان ایشان نگرانی و بیم و ترس بود. ایشان از چه کسی می‌ترسند؟ عبارت «طموح الرسول» برای ایشان ناخوشایند بوده است، در حالی که قرآن کریم عبارتی بالاتر از این را به کار برده است.

71