شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر دكتر احمد الشرباصی

<
>

مادی چشم داشته باشد. تأکید ایشان بر این مسئله به اندازه‌ای بود که ممکن است کسی بپندارد منظور ایشان سبک‌ کردن و بی‌ارزش‌دانستن مزد است تا جایی که باید از دریافت آن خودداری کرد. من می‌ترسم این برداشت، ما را از حدود و مبانی اسلام در زمینۀ تعاون و توازن [میان مزد و کار] دور کند. قرآن کریم می‌فرماید: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِی الْأَمِینُ.»«14»

(61)این آیه دو ویژگی بـرای کارگر برشمرده است: توانایـی و امانت‌داری. با این حال، می‌فرماید: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِی الْأَمِینُ.» پدر آن دختر که گویا شعیب(ع) بوده است، موسی(ع) را در برابر ازدواج با یکی از دو دخترش، اجیر کرد. آن‌گونه که در ذهن من هست پیامبر(ص) فرموده‌اند: «أعطُوا الْأجیرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ یجُفَّ عَرَقُهُ.» (مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود به او بدهید.) روایات بسیاری که دربارۀ ستم ‌نکردن به کارگر و پایمال ‌نکردن حق و مزد او وجود دارد، همگی بیانگر آن است که مزد گرفتن هیچ اشکالی ندارد، هرچند کارگر به آن چشم داشته باشد و هیچ تناقضی وجود ندارد که کارگر از یک سو بر گرفتن مزد از کارفرما پافشاری کند و، از سوی دیگر، نیت خالص داشته باشد و کارش را بی‌نقص و درست انجام دهد. همان‌کسی که فرموده است: «مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود، به او بدهید،» همان‌کس فرموده‌ است: «إنَّ اللهَ یُحِبُ مِن أَحدِکُم إذا عَمِلَ عَمَلاً أن یُتقِنَه.» (خداوند دوست دارد وقتی یکی از شما کاری انجام می‌دهد، درست و کامل انجام دهد.) این درست و کامل بودن کار (اتقان) هنگامی تحقق می‌یابد که انسان کار خود را با نیتی خالص انجام دهد و

60