شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر دكتر احمد الشرباصی

<
>

کاربرد آن خودداری می‌کردند. ما در عصر حاضر با مشکل نفوذ واژه‌های غیراسلامی در شعر و داستان و انواع نوشته‌ها روبه‌رو هستیم و شما نیز با این پدیده بسیار برخورد کرده‌اید. ولی باید دانست که مطالعات و پژوهش‌های اسلامی آخرین سنگر و دژی است که باید در برابر نفوذ این واژگان حفظ شود.

پس از این دو نکتۀ لفظی، به برخی از موضوعاتی می‌پردازم که در سخنرانی مطرح شد.

(56)جناب امام پیشنهاد کردند كه شرط‌هایی به عقد ازدواج اضافه شود. این شرط‌ها یا در کتاب و سنت وجود دارد و در فقه اسلامی پذیرفته است یا وجود ندارد. اگر وجود داشت که معتبر و مورد قبول است. ولی اگر وجود نداشت، ما حق نداریم فراتر از دینی که خداوند ما را به آن هدایت کرده است چیزی برای خود قرار دهیم. جا دارد به این نکته که دیروز نیز مطرح شد، اشاره کنم که شایسته است هنگام اجتهاد در دین بسیار احتیاط کنیم تا کسانی که خیرخواه اسلام و مسلمانان نیستند، از آن سوءاستفاده نکنند. ما با انتظاراتی آشناییم که تمدن و شهرنشینی به‌ویژه در مورد مسئلۀ زن در جامعه مطرح کرده است. این انتظارات گاه از حد معقولی که در عقد ازدواج اراده شده، فراتر می‌رود. شریعت اسلام که در قرآن و سنتِ صحیح نمود می‌یابد، به لحاظ احكام خانواده و در صدر آن‌ها ازدواج غنی است و به احکام این موضوع بیشتر و دقیق‌تر از دیگر موضوعات پرداخته است.

با مراجعه به قرآن و سنت می‌توانیم مواردی را دریابیم که جایز است ضمنِ عقدِ ازدواج شرط شود. از روشن‌ترین موارد این مسئله، داور قرار دادن دو نفر است. نمی‌دانم چرا ما می‌خواهیم این مسئله را که در قرآن وجود دارد، شرطی جدید و تازه قرار دهیم. چه خوب است به قرآن بازگردیم و به جای آنکه بکوشیم ازدواج یـا طلاق را قیـد بزنیم، آن‌گونه

57